cytun cytun-c English/Saesneg
 
Dolenni:

« yn ôl i'r dudalen flaenorol

 
Datganiad Trefeca

Yn 2005 ymrwymodd yr enwadau o fewn Comisiwn yr Eglwysi Cyfamodol i gyd-deithio mewn perthyns gyfamodol tuag at yr amcanion isod. Dyma eiriau'r datganiad wnaed yr adeg honno.

Dyma Ddatganiad Trefeca

Datganwn o'r newydd ein hymrwymiad i gyd-deithio mewn perthynas gyfamodol. Parhawn i fod yn ymrwymedig i nod ein taith, sef undod gweladwy yr Eglwys. Yn bartneriaid Cyfamodol, o fewn teulu Cytûn, fe ymrwymwn ein hunain yn ystod y cyfnod chwe blynedd 2005-2011 i:

  • rannu yn llawnach yng ngweinidogaethau ein gilydd, gan wneud y defnydd gorau posibl o ddarpariaethau pob eglwys;
  • ymgymryd â gwaith newydd gyda'n gilydd bob tro, ag eithrio lle bo raid i ni ar dir cydwybod wneud hynny ar wahan;
  • cydgrynhoi adnoddau er mwyn tystiolaethu yn Unedig i Gymru; a
  • gwrando ar yr hyn y mae'r genedl yn dweud wrth yr Eglwys.

 

 
 
 
 

Mae Cytûn yn gwmni cofrestredig yng Nghymru a Lloegr | Rhif: 05853982 | Enw cofrestredig: "Cytûn: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru/Churches Together in Wales Limited"
Mae Cytûn yn elusen gofrestredig | Rhif: 1117071