cytun cytun-c English/Saesneg
 
Lluniau:


Y Parchedig Aled Edwards OBE


Y Parchedig Gethin Rhys, MA, MPhil, BLitt


Mrs Sasha Perriam BA

 

 
Staff Cytûn

The Reverend Aled Edwards OBE | Chief Executive

Aled comes from Trawsfynydd, Gwynedd. He was a pupil at Ysgol y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog and a student of History and Theology at St David's University College, Lampeter. He undertook pre-ordination training at Trinity College, Bristol and was ordained a minister of the Church in Wales in 1979. Following his time as a curate in Glanogwen, Bethesda, Aled served as the parish priest of Llandinorwig with Penisa'rwaun, Botwnnog (where he was also the Community Pastor) and Eglwys Dewi Sant, Cardiff. In 1999, Aled became Cytûn's first National Assembly Liaison Officer. During his time in that post, he wrote Transforming Power: A Christian Reflection on Welsh Devolution (2001) edited From Protest to Process: Stories from the National Assembly for Wales (2003) and co-wrote Considering Contrasts and Futures: A Faith Reflection on Devolution (2004). In 2006, Aled became Cytûn's Chief Executive. Aled has a strong interest in issues concerning asylum seekers and refugees, race relations and equalities and human rights. He was Chair of the Welsh Refugee Council (2005-06), a member of the Equal Opportunities Wales Advisory Committee, and was Wales' Commissioner on the Commission for Racial Equality (2006-07). He is Chair of Displaced People in Action, one of Wales's most active asylum and refugee organisations, and is a member of the Wales Committee of the Equalities and Human Rights Commission. In June 2006, Aled received an OBE for his charitable services in Wales. Aled is married to Marie and has three children. Among his personal interests are politics, rugby, football, the American Civil War and The West Wing.

 

Parch. Gethin Rhys, MA, MPhil, BLitt | Swyddog Polisi Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Cafodd Gethin ei eni a'i fagu yn Rhiwbeina, Caerdydd, a'i addysgu yn Ysgol Gyfun Rhydfelen a Phrifysgolion Rhydychen (lle graddiodd mewn Athroniaeth, Gwleidyddiaeth ac Economeg ac ennill M.Phil. mewn Gwleidyddiaeth) a Birmingham (lle graddiodd mewn Diwinyddiaeth). Ar ôl treulio cyfnodau prawf yn Wrecsam a Llundain, cafodd ei ordeinio yn weinidog gyda'r Eglwys Ddiwygiedig Unedig, a bu'n gwasanaethu gofalaethau yn Aberhonddu (ar y cyd â'r Annibynwyr Cymraeg), Trefforest, Porth y Rhondda a Phenrhys (yn eglwys gyd-enwadol Llanfair). Bu hefyd gyda'i wraig, Dr Fiona Liddell, yn gyd-Warden Coleg Trefeca (Eglwys Bresbyteraidd Cymru) ac yn 2003-5 bu'n Ysgrifennydd Cyffredinol yr Eglwysi Cyfamodol yng Nghymru ac yn Ysgrifennydd Cyffredinol Cynorthwyol i Cytûn. Cychwynnodd ar ei waith fel Swyddog Polisi yn Ionawr 2015 ac mae'n falch o allu cyfuno yn y swydd hon ei gefndir mewn Gwleidyddiaeth a Diwinyddiaeth fel ei gilydd. Mae ganddo ddiddordeb oes mewn agweddau ar gyd-weu diwinyddiaeth Feiblaidd â materion cyhoeddus, ac ef oedd awdur y bennod am Gymru yn y gyfrol Belonging to Britain: Christian Perspectives on a Plural Society (Cyngor Eglwysi Prydain ac Iwerddon, 1991).

 

Mrs Sasha Perriam BA | Bilingual Administrator to the Chief Executive

Sasha was brought up in Cardiff and studied Welsh and Screen Translation as a Honours Degree. Sasha has learnt Welsh as a second language from an early age. Sasha joined Cytûn in 2003. Before joining Cytun she lived and worked in Bourges in France for the Leornado Da Vinci Project, an EU funded scheme. She has worked for the Church in Wales offices, the Wales Labour Party for the Chief Executive, for Gerald Eve Chartered Surveyors and the 'Academi Gymraeg'.

 

 

 

 
 
 
 

Mae Cytûn yn gwmni cofrestredig yng Nghymru a Lloegr | Rhif: 05853982 | Enw cofrestredig: "Cytûn: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru/Churches Together in Wales Limited"
Mae Cytûn yn elusen gofrestredig | Rhif: 1117071