cytun cytun-c English/Saesneg
 
Dolenni:

Comisiwn yr Eglwysi Cyfamodol yng Nghymru


Cyngor Eglwysi Rhyddion Cymru


Llanishen and District Churches Together


Penarth Churches Together


Newport Churches Together


Monmouth Churches Together


University Chaplaincy - Christian Churches in Cardiff


Churches in Cardiff East


Roath Churches Network


East Cardiff Churches Organisation


Yr Eglwys yng Nghymru - Digwyddiadau Esgobaeth Llandaf


Eglwysi ynghyd yn Wrecsam


 

 
Partneriaid
Y mae Cytûn yn cydweithio'n agos â phartneriaid eciwmenaidd: Eglwysi Ynghyd ym Mhrydain ac Iwerddon, Eglwysi Ynghyd yn Lloegr, ACTS yn yr Alban a Chyngor Eglwysi Iwerddon.
Yng Nghymru, y mae Cytûn mewn partneriaeth ffurfiol â Chomisiwn yr Eglwysi Cyfamodol a Chyngor Eglwysi Rhyddion Cymru.

 

 
 
 

Mae Cytûn yn gwmni cofrestredig yng Nghymru a Lloegr | Rhif: 05853982 | Enw cofrestredig: "Cytûn: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru/Churches Together in Wales Limited"
Mae Cytûn yn elusen gofrestredig | Rhif: 1117071