cytun cytun-c English/Saesneg
 
Dolenni:

« yn ôl i'r dudalen flaenorol

 

 
Paneli a phwyllgorau o fewn Y Comisiwn

Panel i gydlynnu ymateb yr Eglwysi Cyfamodol i ddogfen Cyngor Eglwysi'r Byd - 'Called to Be the One Church'

Aelodaeth:

Y Parchg Gwynn ap Gwilym,
Y Parchg Ddr Peter Sedgwick a'r Parchg Ddr Will Strange o'r Eglwys yng Nghymru,
Y Parchg Adrian P Williams a'r Parchg Pryderi Llwyd Jones o Eglwys Bresbyteraidd Cymru,
Y Parchg Gordon Sollis a'r Diacon Gwenllian Knighton o'r Eglwys Fethodistaidd,
Y Parchg John Garland a'r Parchg Marc Dummer o'r Eglwysi Bedyddiedig Cyfamodol
a'r Parchg Peter Noble o'r Eglwys Ddiwygiedig Unedig.

Gellir darllen ymateb yr Eglwysi Cyfamodol i'r ddogfen 'Called to be the One Church' yma.

 

 
 
 
 

Mae Cytûn yn gwmni cofrestredig yng Nghymru a Lloegr | Rhif: 05853982 | Enw cofrestredig: "Cytûn: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru/Churches Together in Wales Limited"
Mae Cytûn yn elusen gofrestredig | Rhif: 1117071