cytun cytun-c English/Saesneg
 
Dolenni:


Cynllun Gwaith 2017-18 [PDF]


Croeso i Gymru 2018
Ffurflen Gais [PDF]


Comisiwn yr Eglwysi Cyfamodol yng Nghymru


Y Cydgynulliad 2012


Gwefan Rhyng-Ffydd Cymru


Calendr Digwyddiadau 2018English / Saesneg


 
Croeso Cynnes i Ffurflen Gais, Tocynnau Oedfa'r Eisteddfod ar wefan Cytûn.


Oedfa Eisteddfod Genedlaethol 2018 5ed Awst

Dyddiad cau archebion oedd y 30ain Mehefin, mae’r broses archebu yn awr ar gau.Os hoffech ddod i’r Oedfa a heb archebu tocyn yn barod cysylltwch a Peredur Owen Griffiths, peredur@cytun.cymru, i gael eich cynwys ar y rhestr aros.

Eleni mae'r Oedfa yn cael ei chynnal am 9 o'r gloch y bore yn y babell Lên, sef Stiwdio Weston yng Nghanolfan y Mileniwm, Bae Caerdydd.    
 
NODER:

  1. Ni fydd yn bosib defnyddio Tocyn Diwrnod/Wythnos i fynychu'r Oedfa, mae'n rhaid cael tocyn arbennig.
  2. Does dim ond nifer cyfyngedig o docynnau ar gael ac felly byddwn yn derbyn ceisiadau am docynnau ar y dull cyntaf i'r felin.
  3. Gallwch archebu hyd at 2 docyn, a gofynnwn yn garedig i chi ddim ond archebu tocynnau os ydych yn bwriadu dod i'r Oedfa.
  4. Os ydych yn llwyddiannus ac yn cael tocynnau ond yn darganfod na ellwch ddod i'r Oedfa, gadewch i ni wybod oherwydd byddwn yn cadw rhestr wrth gefn o geisiadau aflwyddiannus ac yn dosbarthu unrhyw docynnau a ddaw yn ôl i'r nesaf ar y rhestr.
     
    Mi fydd y tocynnau yn cael eu dosbarthu o adran docynnau yr Eisteddfod.

Ni fydd Cytun, yr Eisteddfod Genedlaethol na Chanolfan y Mileniwm yn defnyddio eich gwybodaeth am unrhyw reswm arall heblaw i gysylltu a chi am eich tocynnau. Mi fydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei gadw yn ddiogel

  
 
 
 

Mae Cytûn yn gwmni cofrestredig yng Nghymru a Lloegr | Rhif: 05853982 | Enw cofrestredig: "Cytûn: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru/Churches Together in Wales Limited"
Mae Cytûn yn elusen gofrestredig | Rhif: 1117071