cytun cytun-c English/Saesneg
 
Dolenni:


Cynllun Gwaith 2017-18 [PDF]


Comisiwn yr Eglwysi Cyfamodol yng Nghymru


Y Cydgynulliad 2012


Gwefan Rhyng-Ffydd Cymru


Calendr Digwyddiadau 2018English / Saesneg


 
Croeso Cynnes i Wefan Cytûn

Mae Cytûn yn uno mewn pererindod yr eglwysi hynny yng Nghymru sydd, gan gydnabod datguddiad Duw yng Nghrist, yn cyffesu yr Arglwydd Iesu Grist yn Dduw a Gwaredwr yn ôl yr Ysgrythurau; ac mewn ufudd-dod i ewyllys Duw ac yng ngrym yr Ysbryd Glân, yn ymrwymo'u hunain i geisio dyfnhau eu cymundeb â Christ ac â'i gilydd yn yr Eglwys, sef ei gorff ef, ac i gyflawni eu cenhadaeth o gyhoeddi'r efengyl drwy dystiolaethu a gwasanaethu gyda'i gilydd yn y byd, er gogoniant yr un Duw, Tad, Mab ac Ysbryd Glân.

Ymdrechir i wneud hyn mewn sawl ffordd.

Cliciwch yma ar gyfer ein cylchlythyr diweddaraf - ADOLYGIAD 2017.


Bwletin Polisi Cytûn

Cliciwch yma i lwytho y Bwletin Polisi mis Mawrth (dogfen pdf)


Cliciwch yma neu uchod i lwytho a darllen darlith yr Athro D. Densil Morgan DPhil DD FLSW.


Cliciwch ar y llun i lwytho adnoddau'r Grawys 2018 neu cliciwch yma am restr o holl gyhoeddiadau EYMI (CTBI).

Cyflwyno’r thema – Oedfa Radio Cymru dan arweiniad Gethin Rhys gyda Helen Prosser, Sul 18 Chwefror 2018, 05:30 ac 11:30 ac wedyn ar iPlayer Radio:

http://www.bbc.co.uk/programmes/b09rwtj6Cynhelir y cyfarfod "Nations, Unions and Exits: A Christian View" ar nos Fawrth, Mawrth 20 am 6.30yh yn Siambr Hywel, Ty Hywel, Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Cytûn ar Vimeo. 
 
 
 

Mae Cytûn yn gwmni cofrestredig yng Nghymru a Lloegr | Rhif: 05853982 | Enw cofrestredig: "Cytûn: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru/Churches Together in Wales Limited"
Mae Cytûn yn elusen gofrestredig | Rhif: 1117071