cytun cytun-c English/Saesneg
 
Dolenni:

Comisiwn yr Eglwysi Cyfamodol yng Nghymru


 
Ffydd, Trefn a Thystiolaeth

Bydd Swyddog newydd i waith Ffydd a Threfn yn cael ei benodi yn fuan. Ynyr Roberts yw'r aelod o'r staff sydd yn gyfrifol am waith Tystiolaeth Cytûn.

Cofiwch, y mae croeso cynnes yn eich disgwyl ym mhabell yr eglwysi yn yr Eisteddfod Genedlaethol, Eiseddfod yr Urdd, a'r Sioe Fawr pob blwyddyn.

Dewch yn llu. Y mae croeso yn eich disgwyl.

 


Mwynhewch luniau o weithgareddau Haf Cytûn:

Eisteddfod yr Urdd, Sir Benfro 2013

Y Sioe, Llanelwedd 2013

Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych 2013

~

Eisteddfod yr Urdd, Meirionnydd 2014

Y Sioe, Llanelwedd 2014

Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr 2014

~

Eisteddfod yr Urdd, Sir Caerffili 2015

Y Sioe, Llanelwedd 2015

Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Gororau 2015

~

Eisteddfod yr Urdd, Sir Fflint 2016

Y Sioe, Llanelwedd 2016

Eisteddfod Genedlaethol Mynwy a'r Cyffiniau 2016

 
 
 
 

Mae Cytûn yn gwmni cofrestredig yng Nghymru a Lloegr | Rhif: 05853982 | Enw cofrestredig: "Cytûn: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru/Churches Together in Wales Limited"
Mae Cytûn yn elusen gofrestredig | Rhif: 1117071