cytun cytun-c Cymraeg/Welsh
 
Links:

Worship, Reflection and Prayer Resources


2020 Vision
Holding a Q&A meeting with candidates

12 questions to ask yourself


Faith in Politics : Questions about the main election issues 2017


Useful Links
 
Election 2017

Click here to download a series of biblical reflections to the election.

 
 
 
 

Mae Cytûn yn gwmni cofrestredig yng Nghymru a Lloegr | Rhif: 05853982 | Enw cofrestredig: "Cytûn: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru/Churches Together in Wales Limited"
Mae Cytûn yn elusen gofrestredig | Rhif: 1117071