cytun cytun-c English/Saesneg
 
Dolenni:

« yn ôl i'r dudalen flaenorol

 

 
Yr Eglwysi Cyfamodol a Cytûn

Mae Cytûn: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru mewn partneriaeth ffurfiol â Chomisiwn yr Eglwysi Cyfamodol yng Nghymru ac mae Cytûn wedi penodi Swyddog Ffydd, Trefn a Thystiolaeth sydd yn gweithio ar ran y ddau gorff.

 

 

 
 
 
 

Mae Cytûn yn gwmni cofrestredig yng Nghymru a Lloegr | Rhif: 05853982 | Enw cofrestredig: "Cytûn: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru/Churches Together in Wales Limited"
Mae Cytûn yn elusen gofrestredig | Rhif: 1117071