cytun cytun-c English/Saesneg
 
Dolenni:

Yr Eglwysi Cyfamodol o fewn Cytûn


Y Cyfamod


Datganiad Trefeca


Comisiwn yr Eglwysi Cyfamodol yng Nghymru


Paneli a phwyllgorau o fewn Y Comisiwn


Y Comisiwn a Chyngor Eglwysi'r Byd


Sul y Cyfamod 2012


Y Cydgynulliad 13 Hydref 2012


« yn ôl i'r dudalen flaenorol

 

 
Comisiwn yr Eglwysi Cyfamodol yng Nghymru

Yma cewch wybodaeth am yr Eglwysi Cyfamodol ac am Gomisiwn yr Eglwysi Cyfamodol; cewch wybodaeth am aelodaeth y Comisiwn, ei amcanion a'i weithgareddau. Hefyd cewch y wybodaeth ddiweddaraf am gyfarfodydd y Comisiwn a cewch gofnodion y cyfarfodydd ac adroddiadau'r pwyllgorau a'r paneli o fewn y Comisiwn.

Dyma'r Eglwysi Cyfamodol:

Y Bedyddwyr Cyfamodedig yng Nghymru (gwefan answyddogol)

Eglwys Bresbyteraidd Cymru (ebcpcw.org.uk)

Yr Eglwys Ddiwygiedig Unedig (URC Wales)

Yr Eglwys Fethodistaidd (methodistwales.org.uk)

Yr Eglwys yng Nghymru (eglwysyngnghymru.org.uk)

 

 

 
 
 
 

Mae Cytûn yn gwmni cofrestredig yng Nghymru a Lloegr | Rhif: 05853982 | Enw cofrestredig: "Cytûn: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru/Churches Together in Wales Limited"
Mae Cytûn yn elusen gofrestredig | Rhif: 1117071