cytun cytun-c English/Saesneg
 
Dolenni:

« yn ôl i'r dudalen flaenorol

 

 
Comisiwn yr Eglwysi Cyfamodol yng Nghymru

Mae'r Comisiwn yn cyfarfod tair gwaith y flwyddyn, ym mis Chwefror, mis Mai a mis Tachwedd. Fel arfer bydd cyfarfod mis Chwefror yn cael ei gynnal yn y canolbarth, cyfarfod mis Mai yng ngogledd Cymru a chyfarfod mis Tachwedd yn y de.

Mae'r cyfarfodydd yn ddwyieithog a bydd gwasanaeth cyfieithydd-ar-y-pryd ar gael ym mhob cyfarfod.

Darllenwch gofnodion cyfarfodydd y Comisiwn yma.

Darllenwch gyflwyniad Y Parchg Gethin Abraham-Williams i gyfarfod Comisiwn yr Eglwysi Cyfamodol yng Nghymru gydag Arweinwyr Eglwysig yng Nghanolfan Y Priordy, Y Fenni, ar 09 Rhagfyr 2009

 

 
 
 
 

Mae Cytûn yn gwmni cofrestredig yng Nghymru a Lloegr | Rhif: 05853982 | Enw cofrestredig: "Cytûn: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru/Churches Together in Wales Limited"
Mae Cytûn yn elusen gofrestredig | Rhif: 1117071