cytun cytun-c English/Saesneg
 
Dolenni:

« yn ôl i'r dudalen flaenorol

 

 
Y Comisiwn a Chyngor Eglwysi'r Byd

Mae'r Parchg Ddr Sarah Rogers yn cynrychioli'r Comisiwn ar gyfarfodydd Cyngor Eglwysi'r Byd (CEB).

Ym mis Awst 2009 bu yng Ngenefa ar ran Y Comisiwn.

Gellir darllen ei hadroddiad o'r cyfarfod yma.

Darllenwch fwy am weithgareddau Cyngor Eglwysi'r Byd ac os oes gan eich eglwys chi fater yr hoffai ddwyn i sylw y Cyngor, neu fater yr hoffech weld yn cael ei drafod yng nghyfarfod nesaf y Cyngor yna cysylltwch â Sarah Rogers ar revdrsarah@sky.com

 

 
 
 
 

Mae Cytûn yn gwmni cofrestredig yng Nghymru a Lloegr | Rhif: 05853982 | Enw cofrestredig: "Cytûn: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru/Churches Together in Wales Limited"
Mae Cytûn yn elusen gofrestredig | Rhif: 1117071